Bağcılık

Üzüm Hakkında

Üzümün Tarihteki Yeri

Yerkürenin bağcılık için en elverişli iklim kuşağı üzerinde bulunan ülkemiz, asmanın gen merkezi olmasının yanı sıra son derece eski ve köklü bir bağcılık kültürüne de sahiptir. Anadolu’da yapılan arkeolojik kazılarda M:Ö 3500 yılına kadar asmanın izine rastlanmakta, ülkemizin değişik yörelerinde yapılan kazılarda çıkan üzüm salkımı şeklinde şarap ve içki kapları altın şarap bardakları ve testiler gibi tarih


Üzüm Yetiştirme Teknikleri

Bölgenin toprak koşullarına uyabilecek ve bölge çeşitleriyle uyuşabilecek anaçların seçilmesine özellikle dikkat edilmelidir. Bu çeşitler 5BB ,S 04,41 B,110R,99 R,420 A,1103 P,1616C gibi Amerikan asma anaçları kullanılır. Çeşit önerisinde bulunurken, öncelikle bölgenin iklimi ve yaygın olan üzüm değerlendirme şekilleri göz önüne alınmalıdır.

Toprak Hazırlıkları

Bağ yeri seçildikten sonra toprağın hazırlanması işlemine geçilir. Araz